Coaching

Gontcharuk & Associates stelt coaching voor, zowel consultatief als operationeel, en systematische bedrijfsconstellaties. Deze coaching verdiept uw kennis, verruimt uw talenten, vergroot uw motivatie en uw verworven vaardigheden en creativiteit aan de hand van een specifiek actieplan.

"Ten overstaan van een bepaalde situatie heb ik het gevoel dat ik beter kan.
Wat gebeurt er?
Ik zou het willen begrijpen en mijn eigen oplossingen kunnen vinden, ik zou mij beter willen voelen.
Ik zou scherpzinniger en efficiënter willen zijn."

Is dit wat u ervaart?

 

Wat is coaching?

In het algemeen betekent coaching een begeleiding met als doel om vaardigheden te ontwikkelen, de efficiëntie te verbeteren, beter op een nieuwe situatie kunnen inspelen, helpen om beslissingen te kunnen nemen of moeilijkheden aan te pakken.

Deze begeleiding is gestoeld op bekwaamheden die algemeen gezien niet hetzelfde zijn als louter technische kennis. Het mikt meer bepaald op het "weten hoe" en het "weten wat".

Terwijl het "weten" (de kennis) en in zekere mate het "weten wat" worden overgebracht tijdens een training of een leerperiode, wordt het "weten hoe" verworven in de praktijk.

Consultatieve coaching wordt op een andere, neutrale plaats gegeven, buiten de gebruikelijke werkomgeving. Dit biedt een rustiger kader dan de operationele coaching, die "live" wordt gegeven. Zo kan men een stap terug doen en de verschillende pistes die leiden naar een oplossing op een serenere wijze verkennen.

Operationele coaching mikt op de ontwikkeling van autonomie ten overstaan van situaties die praktische antwoorden of snelle beslissingen vereisen. De coach is aanwezig aan de zijde van de persoon die gecoacht wordt tijdens de operationele activiteit en ziet hem/haar in realtime aan het werk in de concrete context.

Wij raden ook een consultatieve of operationele coaching aan als vervolg op een training waarin de gecoachte persoon met concrete situaties wordt geconfronteerd, om hem/haar te helpen het hoofd te bieden aan de vele mogelijke situaties en concrete problemen die zich kunnen voordoen. Tijdens een coaching krijgt elk individu gepersonaliseerde antwoorden die hem/haar helpen om het beste van zichzelf te geven.

Coaching via de techniek van systematische bedrijfsconstellaties:
Bedrijfsconstellaties zijn nuttig en efficiënt bij individuele coaching of teamcoaching, tijdes de behandeling van problemen verbonden met de wijziging, de creatie en de begeleiding van projecten, het beheer van relatieproblemen of om de werking van een systeem of subsysteem op het werk te begrijpen en te verbeteren.

Door een stap terug te doen, via de voorstelling in de ruimte, het vrijgeven van informatie en een systematische reconstructie kunnen bedrijfsconstellaties oplossingen voor het individu en voor de groep doen ontstaan, en laten ze toe om mentale constructies en een positieve integratie ervan op te bouwen.

 

Voorbeelden van uitgevoerde coaching:

• Bij een promotie (bijvoorbeeld tot manager): hoe kan ik mijn nieuwe functie sneller opnemen om beter te presteren?
• Hoe moet ik mijn vaardigheden ontwikkelen (leadership, time management, assertiviteit, omgaan met stress, omgaan met emoties...)?
• Wat zijn mijn bekwaamheden, mijn motivaties, welke richting moet ik aan mijn carrière geven?
• Hoe kan ik mij verder ontwikkelen, mij aanpassen, mij waarmaken?
• Afzwakking van motivatie of conflictsituatie
• Mijn beroepsleven en privéleven op elkaar afstemmen en in evenwicht brengen